strain gage animation

日本Rìběn

杆端附件( TEA , TEB , TEC , TEF )

把它在负载单元的两端以去除在张力负荷弯曲和扭转的影响。

应用称重传感器类型: SHU , SHE , DBU , RCT , RTD , RTU , RTE , DB , DBS 。

相关产品安装板/扩展逃生金属板/承板/Load按钮/单钩/环钩/打开附件

出现Chūxiàn

尺寸

单位:mm
型号Xínghào 一Yī BB C( 0 / -0.13 ) ΦD (H7) ËË ˚F˚F
TEA- 12
62
34
16
12
M12 × 1.75
37
TEA- 16
66.5
39
19
16
M16 × 2
39.5
TEA- 24
105
70
35
25
M24 × 2
59
TEA- 39
173
100
43
40
M39 × 2
80
TEA- 50
231
120
53
50
M50 × 2
105
TEB -14
94.5
34
16
12
M14 ×1.5
26
TEB - 18
116
39
19
16
M18 ×1.5
37
TEB24
188
70
35
25
M24 ×1.5
62
TEB -28
177
70
35
25
M28 ×1.5
51
TEB36
277
100
43
40
M36 × 2
67
TEC- 18
99.5
39
19
16
M18 ×1.5
50
TEC- 36
277
100
43
40
M36 × 2
67
TEC- 40
280
100
43
40
M40 ×1.5
69
TEC- 48
364
120
53
50
M48 × 3
89
TEC54
366
120
53
50
M54 × 2
91
TEF - 12
50
34
16
12
M12 × 1.25
24
get_adobe_reader

|关于我们|联系我们|网站地图...|tuochi自动化仪表有限公司  联系电话: 021-51085998   传真: 021-51069009   邮件: zhang@yanatoo.com