strain gage animation

日本Rìběn

& QUOT ; MMF & QUOT ; /扭矩和主轴功率转换器

Mz & Fz Load Cell

产品特点

  • 这是简单的结构对转矩和轴向力的检测的传感器。
  • 设置有凸缘,便于安装。最适合在材料试验机使用。
  • 串扰:在3%以内(提供了相关数据表) 。
  • 具有高容量的需求满足( 2KN -米/为200kN ) 。

相关产品高精度双组分称重传感器/6分力传感器

外观尺寸

product_dimension

型号和容量/尺寸/等(单位:mm )
型号Xínghào 容量Róngliàng
(转矩/轴向力)
一Yī BB çÇ ðÐ ËË ˚F˚F G( G6 ) H( H7 ) ĴĴ ķĶ 固有频率Gùyǒu pínlǜ
(转矩/轴向力)
重量Zhòngliàng
MMF- 200-20KN
200N • M / 20kN的
104
70
15
4
5
135
45
45
75
110
  
570Hz / 1.9kHz
4.1公斤
MMF- 500-50KN
500N • M / 50kN的
132
80
24
4
5
170
50
50
89
135
  
520Hz / 1.8kHz
9.1公斤
MMF- 1K- 100KN
1KN • M / 100KN
174
110
30
4
5
185
50
50
89
140
  
500Hz的/ 2.8kHz
13.6公斤
MMF- 2K- 200KN
2KN • M /为200kN
225
135
43
4
5
250
50
50
89
200
  
320Hz / 2.4kHz时
32.1公斤

技术指标

安全过载    150 % RC
额定输出   为1mV / V ±1%
非线性    0.2%的RO
滞后Zhìhòu    0.2%的RO
重复性    0.1%的RO
激励电压    10V  (或更小)
安全激励电压    15V  (或更小)
输入Rsistance    350Ω
输出Rsistance    350Ω
补偿Temp.Range    -10〜60 ℃
安全Temp.Range    -30〜 80 ℃
Temp.Effect零    0.01 % RO / ℃
Temp.Effect的输出    0.01 % / ℃
相声Xiàngsheng    3 % RO (两个扭矩和放大器;轴向力)
连接器(体)   插座/ PRC03-21A10-7F
连接电缆    L- A- 5   (参见传感器连接)

使用说明书·· ·· ·本项目正在规划中。请拨打我们的详细信息,如果有必要。

所有的指令都是nanuals便携式文件格式。对于阅读说明书,有必要在Adobe公司的Adobe Reader来安装自己。使用Adobe Reader是Adobe系统有限公司的注册商标。

get_adobe_reader

|关于我们|联系我们|网站地图...|tuochi自动化仪表有限公司  联系电话: 021-51085998   传真: 021-51069009   邮件: zhang@yanatoo.com